You are here

TEKOZYM Group

Enzymes

TEKOZYM 1200 N

HAŞIL SÖKME ENZİMİ    E N   

TEKOZYM APE

ANTİPEROKSİT ENZİMİ    E N   

TEKOZYM CCA

Özel SICAK HAŞIL SÖKME ENZİMİ    E N   

TEKOZYM CCA CONC

ÖZEL SICAK HAŞIL SÖKME ENZİMİ    E N   

TEKOZYM HT

SICAK HAŞIL SÖKME ENZİMİ    E N   

TEKOZYM PSCN

SELÜLAZ VE KATALAZ ENZİMİ    E N   

TEKOZYM SCN

NÖTR TÜY DÖKÜCÜ ENZİMİ    E N   

TEKOZYM TDE

TÜY DÖKÜCÜ ENZİMİ    E N   

TEKOZYM WRA

Düşük sıcaklıkta çalışan HAŞIL SÖKME ENZİMİ    E N   

TEKOZYM HT CONC

Sıcak Haşıl Sökme Enzimi    E N